Çevre Politikamız


Çevre Politikamız

HELTAŞ İnşaat Taahhüt Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.

Çevre Politikamız

17.10.2007

HELTAŞ İNŞAAT LTD.ŞTİ.
ÇEVRE POLİTİKAMIZ

  • Çevre kirlenmesine etki eden şirket içi ve dışı etkenleri en aza indirmek,
  • Kaynakları etkin ve akılcı bir şekilde kullanmak,
  • Geri dönüşüm teknolojisi uygulamak,
  • Şirket içinde ve dışında çevre ile ilgili eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri organize etmek, bu tür faaliyetlere destek vermek,
  • Sürekli gelişmeyi sağlamak,
  • Mevcut yasalardan doğan yükümlülükleri yerine getirerek, Bütün faaliyet sahalarında çevre bilincini sistematik ve düzenli bir şekilde sağlamak
  • üzere Çevre Yönetim Sistemini benimsemek ve gereklerini yerine getirmek.